altinoz.com.tr

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2564)

20 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31132

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2564

Ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

18 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.