İşveren İşçisinden Daha Az Sigorta Primi Ödeyebilir

5510 Sayılı Kanun’un 80.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendinde esnafı ve tüccarı gereksiz yere maddi külfetin altına sokan bir hüküm 6645 Sayılı Kanun ile ortadan kaldırıldı.

NEYDİ?

Bu hüküme göre esnaf ya da tüccar yanında çalıştırdığı işçi için ödediği SGK priminden daha az Bağ-Kur primi ödeyemiyordu. Eğer öderse de, Bağ-Kur bunu tespit edip prim farkını gecikme zammı ile birlikte alıyordu. Kurum bunu uygulamaktan kaçındı ama, bir ara eczacılara bunu uygulamaya kalktı ve zaten işin başlangıç noktası da burası oldu.

ECZACILARIN İTİRAZI

Eczacılar bu konuya şu açıdan itiraz ettiler. Biz yanımızda çalışan işçilere asgari ücret üzerinde bir ödeme yapıyorsak ve bunu da resmi olarak göstermekten kaçınmıyorsak bu kabahat midir? Kendi emeklilik planlamamızı yapmak da bizim hakkımız olduğuna göre, çalışanımızın primini yasal olarak öderiz, kendi primimizi de en alttan ödememiz kimseyi ilgilendirmez. İşin özeti buydu.

ESNAFIN MAĞDURİYETİ

Aynı konuda esnafın mağduriyeti de şuydu: Diyelim ki yanında çalıştığı elemana asgari ücretin üzerinde 1.500 TL. ücret veriyordu, ama ay sonunda kendi kazancı 1.000 TL. oluyordu. Şu ortamda işçisinden daha az kazanan dünya kadar esnaf var. İşte bu esnaf, dürüst davranıp verdiği gerçek ücreti gösterdiği için hem daha fazla SGK primi ödüyordu hem de bu yüzden daha fazla Bağ-Kur primi ödemek zorunda kalıyordu.

NE OLDU?

İşte 6445 Sayılı Kanun’un 46.maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un 80.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlük tarihi olarak da 01.10.2008 belirlendi ve geçmişe dönük bir mağduriyet yaşanmasının da önüne geçilmiş oldu.

İşverenlere boş yere maddi külfet getiren bu uygulamanın yürürlükten kaldırılması son derece yararlı oldu. Çünkü bu uygulama aynı zamanda gerçek ücreti beyan etme konusunda da işverenin önünü tıkıyordu.

Bu Yazıyı Paylaşın