İşçinize Altın Verin Devlete Borçlu Çıkın

“Her kuşu öptük, bir leylek kaldı.” diye bir söz var ya, işte işçinize altın verip devlete borçlu çıkmak da tam böyle bir şey. Sosyal Güvenlikle ilgili bütün sıkıntılar ortadan kaldırıldığı, kayıt dışı istihdam sorunu halledildiği, iş sağlığı ve güvenliği tam manasıyla sağlandığı ve artık yapacak iş kalmadığından ötürü, Devlet, işverenin işçisine vereceği altını bile hesap ederek genelge yayımladı. Zira esnaf ve tüccarımız, yıllık ücretleri bile Ocak ayında peşin verip kurtulacak düzeyde olduğundan, arada işçisine altın da dağıtıyor.

Önce, sigorta primine esas kazançlarla, prime tâbi olmayan kazançlara bakalım:

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR

Hizmet akdiyle (işçi statüsünde) çalışanların sosyal güvenlik primine esas kazançları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde düzenleniyor. Nakit olarak yapılan ödemeler prime esas kazanç olarak kabul ediliyor.

-Asıl ücretler (fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ücretleri dahil)
-Kazançtan hisse şeklinde ödenen ücret
-Primler
-Bayram, yılbaşı, temettü ikramiyeleri
-Huzur hakkı
-Raporlu iken ödenen ücretler
-Yıllık izin ücretleri ve izin harçlığı
-Ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler

PRİME TÂBİ OLMAYAN KAZANÇLAR

-Ayni yardımlar (un, Şeker, yağ, kömür ayakkabı, gibi)
-Yolluklar, ölüm, doğum, evlenme yardımları
-İş riski zamları
-Kıdem ve ihbar tazminatı
-Avans ödemeleri
-Yemek, çocuk ve aile zamları
-Aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30’una (494 TL) kadar olan özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN 2016/12 NOLU GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, geçtiğimiz günlerde tam metnini http://altinoz.com.tr/sgk-genelgesi-201612-altin-bedelleri/ adresinde okuyabileceğiniz bir genelge yayımlayarak, ayni yardımları diğer yardımlardan ayıran özelliğin işçiye sağlanan bir menfaat olmasına karşılık bordroya dahil olmaması olduğu belirtildi. Dolayısıyla, ayni değil nakdi olarak yapılan bir yardımın bordroda gösterilmesinin prime tabi tutulmasını gerektiren bir diğer gerekçe olduğu dile getirildi.

Her ne kadar nakdi olmayan ayni yardımların prime tâbi tutulmaması yazılı olsa da, “altının günlük değerinin belli olması ve her an kolayca nakde dönüştürülebileceği ve bu sayede satın alma alternatifi sağlayacağı göz önüne alındığında, altın olarak yapılan ödemelerin nakit yardım olarak değerlendirilmesi sonucunda hatıra altınlarının sosyal veya kişisel bir ihtiyacın karşılanması maksadıyla verilmemiş olması, hatıra altınlarının tıpkı para gibi alışverişte kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle, hatıra altın tutarlarının ücret ödeme bordrolarına yansıtılmış olan bedeller üzerinden ilgili ayda sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi, sigortalılara hatıra altın verildiğinin tespit edilmesi ancak ödeme bordrosunda gösterilmediği durumlarda altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktarının sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.” yönünde görüş bildirdi ve 2016/12 nolu genelgeyi yayımladı.

PRİM NE KADAR?

İşçilere verilen altının prime esas kazanç hesabına dahil edilmesiyle, altın tutarının yüzde 34.5’i kadar prim ödenecek. Örneğin, Ağustos 2016’da işçisine çeyrek altın veren bir işveren, bu altın için 72.45 TL de prim yatıracak. Yatırılması gereken prim yarım altında 144.60, tam altında ise 289.11 TL olacak. Uygulama 1 Haziran 2016 itibariyle başladı.

YA DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARIN VERGİSİ?

Düğünde takılan altınların vergisi de bir sonraki yazının konusu olsun. Siz şimdilik işçinize altın verdiyseniz primini ödemini unutmayın yeter.

Bu Yazıyı Paylaşın