tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30923

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkrası teselsül ettirilmiş haliyle dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ödünç Pay Piyasası’nda (ÖPP); temerrüde konu sözleşmenin komisyon oranının veya temerrüde düşülen tarihte temerrüde konu kıymetin ÖPP’de gerçekleşen sözleşmelerinin ağırlıklı ortalama komisyon oranının ikinci fıkrada belirtilmiş olan temerrüt faiz oranından yüksek olması halinde bu üç oran içinden en yüksek olan esas alınarak hesaplanan temerrüt faizi uygulanır.”

“(4) Takasbank, hizmet sunduğu her piyasa için temerrüde düşülen yükümlülüklerin yerine getirilme saatine bağlı olarak farklı zaman dilimleri için farklı faiz oranları belirleyebileceği gibi hesaplanan faizin tahakkuku için alt ve üst sınırlar da getirebilir. Alt ve üst sınırlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, bu oranı geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenir. Aynı gün içerisinde yerine getirilmeyen yükümlülüklerde üst sınır uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/7/2013 28711
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 8/5/2018 30415
2- 20/11/2018 30601
3- 22/6/2019 30809