DÜZELTME: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile İlgili

11 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30418

DÜZELTME
10/5/2018 tarihli ve 30417 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 3 üncü maddesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 10/5/2018 tarihli ve 35837838/4131373 sayılı yazısına istinaden karar metninden çıkartılmış ve diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilerek düzeltilmiştir.
Bu Yazıyı Paylaşın