Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10)

31 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30170

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/4/2012 28260 (Mükerrer)

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın