İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30189

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın