tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/6)

29 Şubat 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31054

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinde yer alan “28/02/2020’dir” ibaresi “29/5/2020’dir” olarak, “28/02/2020” ibaresi “29/5/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/9/2017 30179
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/11/2017 30237
2- 24/3/2018 30370
3- 29/3/2019 30729
4- 24/6/2019 30811
5- 22/11/2019 30956