İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30189

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 3/8/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın