altinoz.com.tr

Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29928

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/5/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından belirlenen yerlerde ve sayıda istasyon kurulmasına izin verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/5/2015 29371
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/12/2015 29577