Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29928

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2011 28152
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 5/2/2014 28904
2- 29/12/2015 29577
Bu Yazıyı Paylaşın