2018/11819 Vali Atamaları Hakkında Karar

18 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30425

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11819

Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 14/5/2018 tarihli ve 69 sayılı yazısı üzerine, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ADI VE SOYADI ESKİ GÖREVİ YENİ GÖREVİ
Orhan ÇİFTÇİ Kırklareli Valisi Merkez Valisi
Haşan İPEK Sinop Valisi Merkez Valisi
Haşan ŞILDAK Mülkiye Başmüfettişi Burdur Valisi
İbrahim AKIN Mülkiye Başmüfettişi Kırşehir Valisi
Osman BİLGİN İçişleri Bakanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkam Kırklareli Valisi
Koksal ŞAKALAR Sandıklı Kaymakamı Sinop Valisi
Bu Yazıyı Paylaşın