Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30361

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl içerisinde” ibaresi “1 Kasım 2018 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/1/2017 29952
Bu Yazıyı Paylaşın