Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30361

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum, şubesi bulunan yerlerin il mülki sınırları içinde, resmî ilân ve reklâmların yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlarda yayınlatılmasına aracılık eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Kurum şubesi bulunan ancak büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkez belediyesi dışındaki ilçelerinde yayınlanan gazetelere,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/10/2016 29848
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/4/2017 30035
2- 18/7/2017 30127
3- 20/12/2017 30276
Bu Yazıyı Paylaşın