Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579 (4. Mükerrer)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Büyük ölçekli bir hasar meydana gelmesi durumunda” ibaresi “Madde kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/8/2012 28385
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/12/2013 28863
2- 26/2/2015 29279
Bu Yazıyı Paylaşın