tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30688

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“k) YEKA için verilen önlisanslarda önlisans sahibi tüzel kişinin doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/11/2013 28809
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 26/12/2014 29217
3- 4/2/2015 29257
4- 23/12/2015 29571
5- 22/10/2016 29865
6- 24/2/2017 29989
7- 9/6/2017 30091
8- 15/12/2017 30271
9- 9/7/2018 30473
10- 16/8/2018 30511
11- 30/12/2018

30641