BKK 2016/9257 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29848

Karar Sayısı : 2016/9257

Ekli “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 23/9/2016 tarihli ve 10559 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 9/11/2015 tarihli ve 2015/8215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/4/2016” ibaresi “28/10/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi
Gazetenin
Tarihi Sayısı
18/11/2015 29536
Bu Yazıyı Paylaşın