altinoz.com.tr

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30612

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2018 tarihinde sora erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/5/2014 29012
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2014                   29221 (Mükerrer)
2- 11/2/2016 29621
3- 15/11/2016 29889
4- 16/12/2017

30272