Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29834

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 ’in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ekin sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın