BKK 2016/9151 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

09 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29826

Karar Savısı: 2016/9151

Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 2/9/2016 tarihli ve 160095 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 11/1/2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31 Ağustos 2016” ibareleri “31 Aralık 2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

ulkemize-tur-get

Bu Yazıyı Paylaşın