Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30028

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan sahiplerine, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır ve hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/12/2011 28130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/12/2013 28862
2- 30/12/2014 29221 (Mükerrer)

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın