BKK 2016/9139 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29848

Karar Sayısı : 2016/9139

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 1/9/2016 tarihli ve 97409 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci. 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 nc maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın