Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2015/1

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Tarihi: 30/12/2015

Karar No: 2015/1

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 02/12/2015 tarihinde başladığı çalışmalarını 30/12/2015 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1.Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

2.İşçilerin bir günlük normal çalışma karşığı asgari ücretinin 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerini muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

3.İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliğiyle,

karar verilmiştir.

Devamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın