2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Konu

MADDE 1 –

(1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananSerbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2016 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

(TABLO I)

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri

-Defter Tutma

(TABLO II)

-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

-Kurumlar Vergisi Beyannamesi

-Diğer Beyannameler

(TABLO III)

-Kuruluş İşlemleri

-Değişiklikler

-Diğer İşlemler

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın