4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/8352)

09 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29588

Karar Sayısı : 2015/8352

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/12/2015 tarihli ve 12050726 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74 ,131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

bkk-2015-8352-1-eki

Bu Yazıyı Paylaşın