altinoz.com.tr

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30285

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan idari para cezaları tablosuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası 572

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.