altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1144)

14 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30801

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1144

Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Haziran 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a ilişik tabloda yer alan 8528.72.10.00.00,8528.72.20.00.00, 8528.72.30.00.00, 8528.72.40.00.00, 8528.72.60.00.00 ve 8528.72.80.00.00 G.T.İ.P.Tİ maddelere ilişkin satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/12/2018  30621