altinoz.com.tr

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/12/2018 Tarihli ve 95314690-050.01.04-[01/270] Sayılı Kararı

22 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30633

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 95314690-050.01.04-[01 / 270]      Karar Tarihi: 20.12.2018

Kararın Konusu: Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetiminin Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; ülkemiz mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISRE 2400 Engagements to Rewiew Historical Financial Statements” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi ‘nin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tamamı için tıklayınız.