5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29987

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/10/2007 26685
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/7/2014 29061
Bu Yazıyı Paylaşın