tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

31 Ekim 2021 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

22 KASIM 2021

BASIN DUYURUSU

31 EKİM 2021 TARİHİ İTİBARIYLA MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 2.268,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 906,7 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.362 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.