tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

31 Ekim 2019 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

20 KASIM 2019

BASIN DUYURUSU

31 EKİM 2019 TARİHİ İTİBARIYLA MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla 1.260,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 638,5 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 622,2 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.