altinoz.com.tr

1236 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015 ve 2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011 ila 2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016 Yıllarına Ait Bilanço ve Netice Hesaplarının Tasvip Edildiğine İlişkin Karar

12 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30976 (Mükerrer)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Karar No. 1236     Karar Tarihi: 05.12.2019

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015 ve 2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011 ila 2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının tasvip edilmesine ilişkin Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu raporlarına, 3346 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre yapılan itirazlar üzerine, raporlar üzerinde açılan genel görüşme sonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün 2011 ila 2016, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 2015 ve 2016, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2011 ila 2016 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2011 ila 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları tasvip edilmek suretiyle ilgili yönetim kurullarının ibra edilmesine, Genel Kurulun 04.12.2019 tarihli 26’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.

Tamamı için tıklayınız.