31 Aralık 2016 Tarihli Resmî Gazete(2.Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9616   4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar

2016/9619   Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar

2016/9621   Resmi İstatistik Programı (2017-2021)’nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2016/9663   İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9665   T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2016/9666   Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılması Hakkında Karar

2016/9670   Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2017 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar

2016/9673   Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Pirim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2016/9676   Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bu Yazıyı Paylaşın