29 Yaş Altına Vergi Kolaylığı

29/01/2016 tarih ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20.maddesi başlığıyla birlikte genç girişimcilere ilk defa uygulanan tarzda bir kazanç istisnası getirildi. Bu istisnaya göre 29 yaşını doldurmamış olanlar çeşitli koşullarla 75.000.- TL kazanca kadar gelir vergisi ödemeyecekler.

ŞARTLAR NELER?

Öncelikle ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olacak. İşe başlama kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olacak. Kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekecek. (İşçi çalıştırmasında herhangi bir sakınca yok.)

Faaliyet adi ortaklık ya da şahıs şirketi halinde yapılıyorsa tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla aynı şartları taşıması gerekiyor.

Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması da şart.

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak da olunmamalı.

UYGULAMA NASIL?

Uygulama faaliyete başlanılan yıldan itibaren 3 yıl içerisinde toplam 75.000.- TL. kazancı aşmayacak şekilde geçerli. Yani 3 yıllık toplam kârınız 75.000 TL. altında kalırsa ödenecek gelir vergisi miktarı yazıyla SIFIR.  Rakamın 3 yıla yayılmış olması da çok iyi. Çünkü bu rakamı kontrol altında tutma imkânı da tanınmış durumda.

18-29 YAŞ ARASI KIYMETE BİNER

Kanundaki bu değişiklik dost ve tanıdıkların 18-29 yaş arasındaki gençlerini kıymete bindirecektir. Esnaf ya da tüccarın kendi arasında bir güven tesis etmeleri durumunda bu imkândan istifade etmemeleri için hiçbir sebep yok. Üstelik “sicili temiz” yeni bir grubun ortaya çıkması da beraberinde yeni finans yolları da açabilir. Hem sosyal güvenlik kapsamına yeni insanlar da girer.

YETMEZ AMA EVET

Şartlar o kadar ağırlaştı ki, aslında ne yapılsa yetmeyecek. Esnaf ve tüccar bankalara kredi faizi ödemekten yılmış durumda. Ama bu tarz destekler de yeni yollar açıp, yeni imkânlar doğurabilir. Umut ettiğimiz kadar ayakta kalıyoruz. Ekonomik gelişmenin itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynağı olan genç girişimciler umarım bu desteklerden yararlanır.

 

Bu Yazıyı Paylaşın