tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Lokanta ve Kafelerimiz Ciro Kaybı Desteğinden Faydalanabilir mi?

Bütün Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında belli sektörlere hibe ve kira desteği verilmişti. Gerçi bu desteklerde bile akıl almaz şeylere rastlandı. Beyannamelerle beyan edilen rakamlara bağlı kalınmadı, kira sözleşmeleri hatta kira ödeme makbuzları istendi. Kira sözleşmelerinin damga vergilerinin ödenip ödenmediği sorgulandı.

Şimdi ise sadece lokanta ve kafelere yönelik Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında 3506 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı 6 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Kısa cümlelerle anlatmak gerekirse şartlar şunlar:

1-Katma değer vergisi mükellefi olmak. Yani basit usule tabi mükellefler bu destekten yararlanamaz.

2-27 Ocak 2021 tarihinde faal mükellefiyetinin olması.

3-2019 yılı cironuz 3 milyon Türk Lirası’nın altında olacak ve 2020 yılı cironuz bu rakamın en az % 50 altında olacak. Örnek vermek gerekirse, 2019 yılı cironuz 10 bin TL. olsun, 2020 yılı cironuz 5 bin TL. ise destekten yararlanabileceksiniz. Ama cironuz 5 bin TL 1 kuruşa düştüyse yararlanamayacaksınız.

4-Alacağınız destek ciro kaybınızın % 3’ü kadar olacak. Yukarıdaki örnekten devam edersek, 2019 yılında 10.000 TL. olan cironuz 2020 yılında 5.000 TL.’ye düştüyse toplam ciro kaybınız 5.000 TL. olduğuna göre bunun % 3’ü olan 150 TL. destek alacaksınız. Güzel(!) rakam.

GELDİK DESTEĞİN “ŞAŞIRTMAÇLI” BÖLÜMÜNE

Verilen bu desteklerin gelir vergisine tâbi olduğunu zaten söylemeye gerek yok, ama bu destekte ayrıca “şaşırtmaçlı” bir bölüm var. O da şu:

Karar diyor ki;

Eğer diyor,

Daha önce verilen hibe ve kira desteğinden yararlandıysanız diyor,

Ciro desteğinden yararlanacağınız miktardan, önceki desteklerden yararlandığınız miktar düşülür diyor.

Örneğin ciro kaybınız 100 bin TL olsun, bu rakam da % 50’lik orana denk gelsin, ciro kaybı desteğinden almanız gereken destek % 3 oranı üzerinden 3.000 TL. oluyor.

Ama önceki hibe desteğinden de 3.000 TL. almışsanız, 3.000 TL. den 3.000 TL. düşülüyor ve elde kalıyor koskoca bir sıfır. Güzel(!) destek.

Neyse ki fazla destek almışsınız diye ilk verilen hibe ve kira desteği, ciro desteği bahane edilerek geriye istenmiyor.

DEVLET NE KADAR DESTEK VERMEYECEĞİNİ İYİ BİLİYOR

Bütün bunlardan şunu anlıyoruz: Devlet, desteği açıklarken aslında kime ne kadar destek vereceğini, küçük işletmelere ise ne kadar destek vermeyeceğini gayet iyi biliyor. Sürpriz bir durumla karşılaşmıyor. Sürprizle karşılaşan, destek verilecek zanneden küçük işletmeler oluyor.

GELELİM İNEBOLU’YA

Yukarıdaki şartların tamamı İnebolu için de geçerli. Bu şartlarla destek alabilecek bir işletme olduğunu düşünmüyorum.

Yazılı şartların kontrolünden önce aslında her işletme için sorulması gereken bambaşka bir soru duruyor ortada. Bu soru ciro desteğinde tam bir nirengi noktası:

2019 yılı cironuz gerçeği yansıtıyor mu? Yansıtıyorsa yazılı maddelere bakmaya devam edebiliriz. Yansıtmıyorsa o ciro desteği işi zaten zorken, artık hepten zor hale geliyor.

Yeniden geçmiş olsun.