altinoz.com.tr

2021 Yılının Ahî Evran Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

20 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31401

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2021 Yılının Ahî Evran Yılı Olarak Kutlanması

GENELGE

2021/4

Anadolu’da Ahilik teşkilâtının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen Ahî Evran çok yönlü bir ilim ve fikir insanıdır. Ahilik teşkilâtı ile sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımıza yön veren, Anadolu’nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve bir cihan devleti olmasında büyük rol oynayan Ahî Evran tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve tıp alanlarında derin bir âlim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir velîdir.

Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakârlığa, ahlaka, akla, bilime ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı Ahîlik teşkilatı Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturmuştur. Ahîler “Hakka hizmet, halka hizmet” anlayışıyla uzun yıllar Anadolu’da ticaretin ve sanat dallarının gelişmesinde, barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmişlerdir. Ahîlik teşkilatı, geçmişte sosyal ve ekonomik hayatı yönlendirdiği gibi günümüzdeki birçok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda ve şekillenmesinde de büyük pay sahibidir.

Doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alman Ahî Evran’ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahîlik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle yâd etmek; bilginin hikmetle, ticaretin ahlâkla buluştuğu Ahîlik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkûr Bakanlık tarafından ilgili kuramlarla birlikte belirlenecek kuramsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kuram ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI