altinoz.com.tr

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 163)

11 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30562

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 163

Ekli “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2018 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin on beşinci fıkrasındaki “Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği” başlıklı tablonun üç numaralı sırasında yer alan “50” ibaresi “80” şeklinde, aynı tablonun sonunda Açık alanda paket toplamı satırında yer alan “100” ibaresi “130” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’ nin
Tarihi Sayısı
26.02.2018 30344
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı
Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22.06.2018 30456