2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 16)

06 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30501

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 16

11/10/2017 tarihli ve 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin, ekli “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

5 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın