Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı

12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29622

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih: 05/02/2016

Karar No: 2016/1

Konu: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 15/01/2016 tarihli ve 1089 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 31/12/2015 tarihli ve 12 No’lu Toplantısının 1 inci Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 96/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı’nın kabulüne, karar verilmiştir.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ ve KOORDİNASYON KURULU KARARI

Karar No:

MADDE 1- (1) Bu karar, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 05/02/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

Tamamı İçin TIklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın