2018/11965 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

28 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30462

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11965

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gençlik ve Spor Bakanlığımı! 14/6/2018 tarihli ve 5247175 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/6/2018 TARİHLİ VE 2018/11965 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 73- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın