Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020 ile İlgili 18/06/2018 Tarihli ve 2018/19 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

28 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30462

Kalkınma Bakanlığından:

Tarih         : 18/06/2018

Karar No  : 2018/19

Konu         : Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 06/02/2018 tarihli ve E.96 sayılı yazısı ve Kalkınma Bakanlığının 24/05/2018 tarihli ve E.3758 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda nihai hale getirilen “Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın