2017/10803 Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

27 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30193 (Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı: 2017/10803

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2018-2020)”ın kabul edilmesi; adı geçen Bakanlığın 11/9/2017 tarihli ve 4136 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın