2017/10830 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

06 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30262

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10830

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazılan üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

11/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10830 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kurulan Fakülte, Enstitü veya Yüksekokulun Adı
1. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
2. Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
5. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
6. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi
7. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü
8. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü
9. Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

(II) SAYILI LİSTE

S. No Üniversite Adı Kapatılan Fakülte, Enstitü veya Yüksekokulun Adı
1. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Turizm Fakültesi
2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu
Bu Yazıyı Paylaşın