Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/2)

09 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29588

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)‘in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Müstakrizlerin fonları.”

“Bu indirim, en kısa vadeli diğer yükümlülüklerden başlayarak yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Zorunlu karşılık oranları Türk Lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

zorunlu-karsiliklar-2016-2

MADDE 3 – Bu Tebliğ 12/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın