altinoz.com.tr

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)

14 Ekim 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31274

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3080

Ekli “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesi, 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

13 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.