altinoz.com.tr

Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Temmuz 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31889

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1- 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 37 ila 51 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.