Yüksek Seçim Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1429 Sayılı Kararı