tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 20/05/2019 Tarihli ve 4577 Sayılı Kararı

22 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30781 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 4577

-KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 20/05/2019 tarihli yazıda aynen; “2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 26. maddesi “Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder.” hükmü uyarınca, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilam ve yayınlanmasının karara bağlanması takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimleri sonuçlan ile ilgili il ve ilçe seçim kurulları tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı anlaşılmıştır.

Buna göre;

1- 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının alındığının tespitine,

2- Birleştirme tutanaklarına dayanılarak düzenlenen belgelere göre her bir seçim türü için Türkiye geneli itibariyle; kayıtlı seçmen sayılarının, oy kullanan seçmen sayılarının, seçime katılma oranlarının ve geçerli oylar ile seçilenlerin siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımının, ekli listelerde gösterilen sayı ve oranlarda olduğunun tespitine,

3- Keyfiyetin 2972 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilanına,

20/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Tamamı için tıklayınız.