Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2016/16 Sayılı Kararı

28 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29932

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih         : 26/12/2016

Karar No  : 2016/16

Konu         : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 22/11/2016 tarihli ve 127523 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 11/11/2016 tarihli ve 15 No’lu Toplantısının 2 nci Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın