altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı

27 Mart 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31436

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 125

KARAR

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilân edileceği öngörülmüştür.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 08/02/2021 tarih ve E.24308 sayılı yazılarıyla; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden 31/12/2020 tarihi itibarıyla alınan (il, ilçe, belde, köy ve muhtarlık düzeyinde yerleşim yeri kodları ile birlikte) 2020 yılı nüfus bilgileri bildirilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2020 tarihli veriler esas alınarak ilân edilen ve Başkanlığımıza gönderilen 2020 yılı nüfus bilgileri ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 ve 5 inci maddeleri dikkate alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağı ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin Kurulumuzun 18/02/2021 tarihli, 2021/52 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyonca hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelendi.

Tamamı için tıklayınız.